ആരോഗ്യകേരളത്തിൽ ഉടൻ നിയമനം നടത്തുന്നു – തൃശൂർ ജില്ലയിൽ

0
Job Vacancy In Thrissur

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ  ജില്ലയിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.

➤ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്‌സ്,
➤ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ,
➤ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റൻഡന്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട്,
➤ ലോൺട്രി ടെക്‌നീഷ്യൻ,
➤ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്,
➤ സൈക്യാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ,
➤ ഡയാലിസിസ് ടെക്‌നീഷ്യൻ,
➤ സിഎസ്എസ്‌സി ടെക്‌നീഷ്യൻ,
➤ നഴ്‌സിങ്ങ് അസിസ്റ്റന്റ്,
➤ ഡാറ്റ മാനേജർ,
➤ എപ്പിഡെമൊളജിസ്റ്റ്,
➤ സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ്,
➤ ഫാർമസിസ്റ്റ്,
➤ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ,
➤ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ

എന്നീ തസ്തികളിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. നിയമനകാലാവധി രണ്ടു മാസമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ യോഗ്യതയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും തെളിയിക്കുന്ന അപേക്ഷ arogyakeralamthrissur@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ മെയ് എട്ടിന് മുമ്പായി അയ്ക്കണം.

ഫോൺ: 0487 2325824

➤ ആരോഗ്യ കേരളം (എൻ‌എച്ച്‌എം) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 – ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here