ഔഷധിയിൽ ജോലി ഒഴിവുകൾ

ഔഷധിയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താല്‍കാലികമാികമായി ഒരു വര്‍ഷത്തേത്ത്ക് ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്  ഓഫീസര്‍ തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്  താല്‍പര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ  ക്ഷണികുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട് , കോഴിക്കോട് , മലപ്പുറം  എന്നീ ജില്ലകളിലാണ്  ഒഴിവുകള്‍ നിലവിലുള്ളത്.

യോഗ്യത: ബിരുദം, ആശയവിനിമയ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, ഈ രംഗത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം, ഇരുചക്രവാഹനത്തിന്റെ ഉപയോഗം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

പ്രായപരിധി : 20 – 41

ശമ്പളം : 12100 രൂപ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 7

അർഹരായ വിഭാങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. തലപര്യമുള്ളവർ  വയസ്സ്,ജാതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയ  തെളിയിക്കുന്ന
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പി സഹിതം  അപേക്ഷകള്‍ 04.08.2021, 05.00 PM നു മുൻപായി ഔഷധിയുടെ  കുട്ടനെല്ലൂർ  ഓഫീസില്‍ സമർപ്പികേണ്ടതാണ് . അപേക്ഷയിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിർബന്ധമായും  രേഖപ്പെടുത്തണം.

അപേക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

Check Also

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഹോമിലേക്ക് ഹോം മാനേജർ, …

One comment

  1. To Job in Aushadhi at Mal at Malappuram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *