കുടുംബശ്രീക്ക് കീഴിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഒഴിവ്

0

കുടുംബശ്രീ ബ്രോയിലർ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കരാർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഒഴിവ്: 1

യോഗ്യത: BVSc ബിരുദം പരിചയം: 3 വർഷം പ്രായപരിധി: 35 വയസ്സ് ശമ്പളം: 40,000 രൂപ

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ജനുവരി 23 ന് മുമ്പായി എത്തുന്ന വിധം നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ നൽകിയ വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴി അയക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്

വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here