കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി 3745 ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

0
കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി  3745 ഡ്രൈവർ, കണ്ടക്ടർ ഒഴിവുകൾ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം

കെ എസ് ആർ ടി സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് | ഡ്രൈവർ & ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ പോസ്റ്റുകൾ | ആകെ ഒഴിവുകൾ 3745 | അവസാന തീയതി 20.03.2020  20-04-2020.| ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം   @ ksrtc.in

കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020: കർണാടക സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്ആർടിസി) ഡ്രൈവർ & ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ  എന്നീ തസ്തികളിലായി 3745 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനം അദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. ഇതിനുള്ള  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2020 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 മാർച്ച് 20 ന് മുമ്പ് കെ‌എസ്‌ആർ‌ടി‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്  തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം.എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
Notification Details

തൊഴിൽ തരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ
ജോലിയുടെ പേര് ഡ്രൈവർ & ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ
ആകെ ഒഴിവ് 3745
ശമ്പളം 12400 – 19550 / –
ജോലി സ്ഥലം കർണാടക
അപ്ലൈ മോഡ് ഓൺലൈൻ
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആരംഭ തീയതി 24.02.2020
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 20.03.2020 20-04-2020.
അദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ksrtc.in/ ksrtcjobs.karnataka.gov.in

Vacancy Details


ഡ്രൈവർ 1200 1200
ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്ടർ 2545 2545

Educational Qualification

പത്താം ക്ലാസ് പഠനവും   ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Application Fee Details

  • ജനറൽ   Rs  500 / –
  • മറ്റുള്ളവർക്ക്   Rs. 250 / –

How To Apply?


യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 24.02.2020 മുതൽ 20.03.2020 20-04-2020  വരെ www.ksrtcjobs.karnataka.gov.in എന്ന അദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈൻ പരസ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രകാരം യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉറപ്പാക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക

Official Notification Click Here
Apply Now Click HereLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here