കേരള സർക്കാരിന്റെ വിവിധ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ജോലി ഒഴിവ് | Kerala Govt job vacancy detail

0
Kerala Govt job vacancy detail

കേരള സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ സ്ഥാപങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂ വഴി ഇപ്പോൾ നേടാവുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ. പത്താംക്ലാസ് മുതൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന നിരവധി ഒഴിവുകൾ  താഴെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസിലാക്കാം. സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്.

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Now

Click Here

Latest Jobs

Click Here

Join Job News Telegram Group

Click Here

Join Job News WhatsApp Group

Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here