കേരള സർക്കാർ വഴി ഗൾഫിൽ ജോലി നേടാം- 99000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് ശമ്പളം നേടാൻ അവസരം

0

കേരള സർക്കാർ ODEPC വഴി അബുദാബിയിലേക്ക് പുരുഷ നഴ്സ് (കരാർ) ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു.

യോഗ്യത: B.Sc/ PBBSc/ MSc Nursing

പരിചയം: 3 വർഷം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ് ശമ്പളം: AED 5000 (ഏകദേശം 99,000 രൂപ)

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 31 ന് മുൻപായി അപേക്ഷിക്കുക. വിശദവിവരങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ

നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here