ട്രഷറി വകുപ്പിൽ അവസരം 6 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ @infokeralam.com

0
ട്രഷറി വകുപ്പിൽ അവസരം 6 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ @infokeralam.com
ട്രഷറി വകുപ്പിൽ  അവസരം  6 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ  @infokeralam.com

ട്രഷറി വകുപ്പ്, മധുര | ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് | ആകെ ഒഴിവുകൾ: 6 | അവസാന തീയതി: 2020 മാർച്ച് 09 | വെബ്സൈറ്റ്: https://madurai.nic.in/

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരൈ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്,ആറ്   ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾക്കുള്ള നിയമന വിജ്ഞാപനം അദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ജോലികൾ തേടുന്നവർക്ക് അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇതിലേക്കുള്ള  ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ, ഫെബ്രുവരി 18 ന് ആരംഭിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർ 2020 മാർച്ച് 09 ന് മുമ്പ് ഈ   തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കരിയറിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 Notification Details

 • ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര്    ട്രഷറി വകുപ്പ്, മധുര
 • തൊഴിൽ തരം  തമിഴ്‌നാട്  സർക്കാർ ജോലികൾ
 • ജോലിയുടെ പേര്    ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്
 • ആകെ ഒഴിവ്    6
 • ജോലി സ്ഥലം   തമിഴ്‌നാട്
 • ശമ്പളം    15,700 – 50,000 രൂപ
 • അപേക്ഷാരീതി   ഓഫ്‌ലൈൻ 
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് 2020 ഫെബ്രുവരി 18
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2020 മാർച്ച് 09
 • അദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്    https://madurai.nic.in/

Age Limit

 • ജനറൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക്     30 വയസ്സ് 
 • ബിസി, എം‌ബി‌സി / ഡി‌എൻ‌സി   32 വയസ്സ് 
 • എ  സി ,എ സി (എ), എസ്ടി, ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിധവകൾക്ക് 35 വയസ്സ്
 • എസ്‌സി / എസ്‌സി‌എ / എസ്ടി / ബിസി / എം‌ബി‌സി / ഡി‌എൻ‌സി പത്താം ക്ലാസ് പാസായ / ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രായപരിധിയില്ല

Educational Qualification

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എട്ടാംക്ലാസ്

Official Notification: CLICK HERE
Application Form: CLICK HERE
Official Website: CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here