സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

0
Centre for Development Studies

തിരുവന്തപുരത്തെ സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലെ സ്റ്റാഫ് ഡ്രൈവറുടെ ഒഴിവുണ്ട്. പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ ബസ് ഓടിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

യോഗ്യത:

  • ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ്
  • 05 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിന് 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും.

പ്രായപരിധി:

  • 25 വയസ്സുമുതൽ 58 വയസ്സ് 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ വെള്ളപേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിശദമായ ബയോഡാറ്റയും, പ്രായം, യോഗ്യത പ്രവൃത്തിപരിചയം, എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 14 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുൻപ് എസ്റ്റേറ്റ് & എൻജിനീയറിങ് സെക്ഷനിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ നമ്പർ : 0471 – 2774255 & 2774200

Official Notification Click Here
Official Website Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here