സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കില്‍ ജോലി അവസരം |South Indian Bank Recruitment 2020 | Apply Online

0

 

സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കില്‍ ജോലി അവസരം |South Indian Bank Recruitment 2020 | Apply Online

Organization Name The South Indian Bank Ltd
Job Type Banking
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Probationary Officer (Security)
Total Vacancy 5
Job Location All Over India
Salary Rs.23,700 -45,950
Apply Mode Online
Application Start 22th October 2020
Last date 30th October 2020

Important Links

Official Notification

Click Here

Apply Now

Click Here

Latest Job News

Click Here

Join Job News Telegram Group

Click Here

Join Job News WhatsApp Group

Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here