എട്ടാം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അണ്ണാ യൂണിവേഴ്‌സ്‌സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്/ പ്യൂൺ ഒഴിവുകൾ

0

ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണ്ണാ യുണിവേഴ്സസിറ്റിയിലേക്കാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ്/ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് /  പ്യൂൺ തസ്തികകളിൽ  ആറു മാസത്തേക്ക് താത്കാലിക നിയമനമാണ് നടത്തുന്നത്.മൊത്തം 24 ഒഴിവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്.ഇതിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ അയേക്കേണ്ടത്.അപേക്ഷ അയേക്കേണ്ട അവസാനതിയ്യതി സെപ്റ്റംബർ 03 വരെയാണ്.

തസ്തിക : പ്രൊഫെഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് -06 ,  യോഗ്യത -കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്                                      ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി /                                                    ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബി.ഇ / ബി.ടെക്.

തസ്തിക : പ്രൊഫെഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് II -09  ,യോഗ്യത – മാത്തമാറ്റിക്സ് /                                           ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി എം.എസ്.സി / എം.കോം / എം.ബി.എ/                                എം.സി.എ.

തസ്തിക :  ക്ലറിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്06 , യോഗ്യത സയൻസ്/ആർട്സ് ബിരുദം,കമ്പ്യൂട്ടർ                          അഭികാമ്യം.

 തസ്തിക :പ്യൂൺ03 ,യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം 

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്കും താഴെകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

CLICK HEAR TO APPLY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here