ആർമി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ 34 ഒഴിവുകൾ

0

സിക്കന്ദരാബാദിലെ ബോലാറം ആർമി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ 34 ഒഴിവുണ്ട്.

31 ഒഴിവുകൾ അധ്യാപക തസ്തികയിലാണ്.


തസ്‌തികയുടെ പേര് : പി.ജി. ടീച്ചർ

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 10

ഒഴിവുകൾ :

 • ഹിസ്റ്ററി- 1
 • പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് -1
 • ജ്യോഗ്രഫി -1
 • ഹോം സയൻസ്-1
 • ഇക്കണോമിക്സ് -1
 • സൈക്കോളജി -1
 • മാത്‍സ്-1
 • ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് പ്രാക്ടീസസ് -1
 • ഫിസിക്കൽ എജുക്കേഷൻ -1
 • ഫൈൻ ആർട്ട് (പെയിൻറിങ്) -1

തസ്‌തികയുടെ പേര് : ടി.ജി.ടി

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 12

ഒഴിവുകൾ :

 • ഇംഗ്ലീഷ്-01 ,
 • ഹിന്ദി-03 ,
 • സംസ്കൃതം-01 ,
 • സോഷ്യൽ സയൻസ്-05 ,
 • കൗൺസലർ-02

മറ്റ് ഒഴിവുകൾ :

 • പ്രൈമറി ടീച്ചർ-09 ,
 • ലൈബ്രേറിയൻ-01 ,
 • സെക്യൂരിറ്റി സൂപ്പർവൈസർ-01 ,
 • കംപ്യൂട്ടർ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ-01

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

അപേക്ഷ

Army Public School Bolarum ,
JJ Nagar P.O ,
Secundarabad – 500087

എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂൺ 05.

വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയുവാനും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക  വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online
Official Notification Click Here
Website Click Here

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here