കേരളം വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ്  യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിവിധ തസ്‌തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറുമാസംമുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം.താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്.അപേക്ഷ അയക്കാനുള്ള അവസാനതിയ്യതി സെപ്റ്റംബർ  13  വരെയാണ്.

തസ്തികയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ :

1. റിസേർച് അസിസ്റ്റൻറ് :- 2 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് 

    യോഗ്യത :- BVSc & AH, കൂടാതെ ഈമേഖലയിലെ  പ്രവർത്തി പരിജയം                        അഭിലഷണീയമാണ്.

2. ഓഫീസ്  അസിസ്റ്റൻറ് :- 2 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത്

യോഗ്യത :- ഡിഗ്രി യും MS ൽ  അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ,കൂടാതെ ഓഫീസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഡോക്യൂമെന്റഷനിൽ പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം .

3. ഓഫീസ്  അസിസ്റ്റൻറ് :- 4 ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് 

യോഗ്യത :- VHSE/+2 വും കൂടാതെ ലൈവ്‌സ്റ്റോക് / ഡയറി ഹസ്ബന്ഡറി  വൈദഗ്ധ്യവും./ MS അറിവ് അഭിലഷണീയമാണ്.കൂടാതെ ഓഫീസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ഡോക്യൂമെന്റഷനിൽ പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം .

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

CLICK HEAR TO APPLY

Check Also

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഹോമിലേക്ക് ഹോം മാനേജർ, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *