കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) ഒഴിവ്

1
ktdc recruitment 2021

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി: ജൂൺ 2 

കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ) രണ്ട്‌ ഒഴിവുള്ളത്.

നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ്.

ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


വകുപ്പ്: കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്

തസ്തികയുടെ പേര്: അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (സിവിൽ)

  • ശമ്പളം: ₹ 19240-34500 / –
  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 02 (രണ്ട്)
  • നിയമന രീതി: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
  • വയസ്സ് : 21-36, 02.01.1985 നും 01.01.2000 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമേ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

യോഗ്യത: 1) അംഗീകൃത സർവകലാശാലയുടെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ -2 ) അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ 3 വർഷത്തെ പഠന കോഴ്‌സിന് ശേഷം സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ സർക്കാർ സേവനത്തിൽ തത്തുല്യവും ഏഴ് വർഷത്തെ പരിചയവുമുള്ള ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്.


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതി

തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ അദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ www.keralapsc.gov.in   ഒറ്റത്തവണ  രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ ‘APPLY NOW ‘ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ 31.12.2010 ന് ശേഷം എടുക്കണം. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരും എടുത്ത ഫോട്ടോയുടെ തീയതിയും ചുവടെയുള്ള ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി അച്ചടിക്കണം. എല്ലാ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റുന്ന ഫോട്ടോ ഒരിക്കൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷത്തേക്ക് സാധുവായിരിക്കും. ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ മാറ്റമില്ല.

അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല.

വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്കും പാസ്‌വേഡിന്റെ രഹസ്യസ്വഭാവത്തിനും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. പ്രൊഫൈലിൽ അപേക്ഷ അവസാനമായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കണം.

കമ്മീഷനുമായുള്ള കൂടുതൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി അവർ ഉപയോക്തൃ-ഐഡി ഉദ്ധരിക്കണം. സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ താൽക്കാലികമാണ്, സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഇല്ലാതാക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ കഴിയില്ല. ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി സൂക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലെ ‘MY APPLICATION ‘ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാം. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷനുമായുള്ള എല്ലാ കത്തിടപാടുകളും അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ്ട്ടിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യഥാസമയം പ്രോസസ്സിംഗ് സമയത്ത് അറിയിപ്പുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടും. യോഗ്യത, അനുഭവം, പ്രായം, കമ്മ്യൂണിറ്റി തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.


താല്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്ന ലാസ്റ് തീയ്യതി: ജൂൺ 2 

Apply Now

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here