തപാല്‍ വകുപ്പില്‍ നിയമനം|Postal Department vacancy

0

തപാല്‍ വകുപ്പില്‍ നിയമനം| Latest Postal Department vacancy

പാലക്കാട് പോസ്റ്റല്‍ ഡിവിഷനില്‍ പോസ്റ്റല്‍ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ്/ ഗ്രാമീണ പോസ്റ്റല്‍ ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വിപണനത്തിനായി അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ  കമ്മീഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റ് മാരായി നിയമിക്കുന്നു.തൊഴില്‍രഹിതര്‍, സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന യുവതീയുവാക്കള്‍ എന്നിവരെയാണ്  ഡയറക്ടര്‍ ഏജന്റായി നിയമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പാലക്കാട് പോസ്റ്റല്‍ ഡിവിഷന്‍ പരിധിയില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരാകണം.മുന്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റുമാര്‍, ആര്‍.ഡി ഏജന്റ്, വിമുക്തഭടന്മാര്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന. നിലവില്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ പരിഗണിക്കില്ല.ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ 5000 രൂപയുടെ എന്‍.എസ്.സി/ കെ.വി.പി ആയി സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് കെട്ടി വയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ ഡിസംബര്‍ 31 നകം അയക്കേണ്ടതാണ്.

തപാല്‍ വകുപ്പിലേക്കുള്ള പ്രായ പരിധി | Latest Postal Department vacancy Age Limit

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റ്

പ്രായ പരിധി :18 നും 50 വയസ്സിനും ഇടയില്‍

തപാല്‍ വകുപ്പിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത  | Latest Postal Department vacancy Qualification

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഏജന്റ്

യോഗ്യത : പത്താം ക്ലാസാണ് യോഗ്യത.

അപേക്ഷകര്‍ ബയോഡേറ്റ (മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ സഹിതം) ദി സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, പാലക്കാട് ഡിവിഷന്‍, പാലക്കാട് -678001 വിലാസത്തില്‍ വയസ്, യോഗ്യതാ മുന്‍പരിചയം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ സഹിതം ഡിസംബര്‍ 31 നകം അയക്കേണ്ടതാണ്. ഫോണ്‍: 0491 2544740, 2545850.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here