ആരോഗ്യകേരളം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിരവധി അവസരം

0

നാഷണൽ   ഹെൽത്ത് മിഷനു കീഴിൽ  കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആണ് ഒഴിവുള്ളത്.

കരാർ നിയമനമാണ്

ഇമെയിൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.


ഒഴിവുകൾ:

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്:

 • യോഗ്യത: ജി‌എൻ‌എം & കേരള നഴ്‌സിംഗും മിഡ്‌വൈവ്സ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനും & BCCPN സർട്ടിഫിക്കറ്റ് , 01 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം
 • ശമ്പളം: Rs. 17,000 / മാസം

ജെപിഎച്ച്എൻ:

 • യോഗ്യത:കേരള നഴ്‌സിംഗ് & മിഡ്‌വൈവ്സ് കൗൺസിൽ രജിസ്‌ട്രേഷനോടൊപ്പം ANM, 01 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.
 • ശമ്പളം: Rs. 14,000/ മാസം

RBSK നഴ്സ്:

 • യോഗ്യത:കേരള നഴ്സിംഗിനൊപ്പം ANM മിഡ്‌വൈവ്സ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, 01 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.
 • ശമ്പളം: Rs. Rs.14,000/- മാസം

ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്:

 • യോഗ്യത:ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, ആർ‌സി‌ഐ രജിസ്ട്രേഷനിൽ എം‌എസ്‌സി / എംഫിൽ, 01 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.
 • ശമ്പളം: Rs. Rs.20,000/- മാസം

സ്പെഷ്യൽ എഡ്ജുകേറ്റർ:

 • യോഗ്യത:ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം സ്‌പെഷ്യൽ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ബി.ഇ.ഡി.
 • ശമ്പളം: Rs.20,000/-മാസം

ഡെവലപ്‌മെന്റൽ  തെറാപ്പിസ്റ്റ്:

 • യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം, ക്ലിനിക്കൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ  പിജി ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഡിപ്ലോമ
 • ശമ്പളം: Rs.20,000/-മാസം

പ്രായപരിധി: 40 വയസ്സ്. (01/06/2021 ന് മുൻപ്)


അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിധം

അപേക്ഷ ഇമെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കണം Email: nhmkk[email protected] 

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും വിശദ വിവരങ്ങൾക്കുമായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചുനോക്കുക.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : ജൂൺ 7.

Official Notification

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here