കേരള PSC പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

0

കേരള പിഎസ്സി മെയ് 21 മുതൽ ജൂൺ 15 വരെയുള്ള തിയതികളിലെ മാറ്റിവെക്കപെട്ട പരീക്ഷകളുടെ പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പരീക്ഷാ കലണ്ടർ കാണാൻ താഴെ നൽകിയ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക

Notification- Link

Apply Now- Link

Kerala PSC Exam Date

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here