ഹോണ്ടയുടെ ഷോറൂമുകളിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

0

പുരക്കൽ ഹോണ്ടയുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഷോറൂമുകളിൽ ടൂവീലർ മെക്കാനിക് (M) യോഗ്യത:ഐടിഐ ഓട്ടോമൊബൈൽ, ടൂവീലർ മെക്കാനിക്കായ് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷത്തെ ജോലിപരിചയം.താൽപര്യം ഉള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക

SALES MANAGER (MALE)

  • Any degree with 5 years of experience in Automobile Industry. Should have good command over English language and Computer knowledge.

SERVICE MANAGER (MALE)

  • Diploma/Engineering Degree in Automobile with 5 years of experience in Automobile Industry. Should have good command over English language and Computer knowledge.

SALES EXECUTIVE (MALE & FEMALE)

  • Any degree with experience in Automobile Industry. Smart & Pleasing Personality with convincing Skills. Should have good command over English language and Computer knowledge.

CUSTOMER RELATION EXECUTIVES (FEMALE)

  • Any degree with experience in Automobile Industry. Good Communication & Telephonic Skills. Should have good command over English language and Computer knowledge.

SERVICE TECHNICIANS

  • ITI Diploma in Automobile. Requires minimum 5 years of experience as two-wheeler mechanic.

SERVICE ADVISOR (MALE)

  • Diploma/Engineering Degree in Automobile with experience in Automobile Industry. Smart & Pleasing Personality with convincing Skills. Should have good command over English language and Computer knowledge.

SPARE IN-CHARGE (MALE)

  • Any degree with 5 years of experience in Automobile Industry specialized in Spare Parts management.

SPARE PARTS EXECUTIVE/HELPERS (MALE)

  • Freshers can apply. SSLC/+2/ITI.

CASHIER

  • B. Com with 2 Years of working experience.

Interested Candidates can send in their CV’s to [email protected] or 9562947474 / 9207064999 / 7511163666

Honda showroom jobs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here