കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ

0

NK SILKSIL നിരവധി ഒഴിവുകൾ Last Date: 25.05.2021

പുനലൂരിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന NK  SILKS ന്റെ പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക്
താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റയിൽ മേഖലയിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള
20 നും 35 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 1. മാനേജർ,
 2. അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ,
 3. ഫ്ളോർ മാനേജർ,
 4. ഫ്ളോർ സുപ്പർ വൈസർസെയിൽസ് മെൻ,
 5. സെയിൽസ് ഗേൾ,
 6. സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്,
 7. മാർക്കറ്റിംഗ്,
 8. കസ്റ്റമർ കെയർ,
 9. കസ്റ്റമർ റിലേഷൻ,
 10. വെൽക്കം ഗേൾ,
 11. വെഡ്ഡിംങ് കെയർ,
 12. ക്യാഷ്,
 13. ബില്ലിംഗ്,
 14. ഡെലിവറി,
 15. ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് അക്കൗണ്ട്സ്(gst),
 16. ഡാറ്റാ എൻട്രി,
 17. ഗോഡൗൺ സൂപ്പർ വൈസർ 6,
 18. സ്റ്റാഫ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇലക്ട്രിക്കൽ 8,
 19. പ്ലമ്പിങ്,
 20. ഹൗസ് കീപ്പിങ് സൂപ്പർ വൈസർ 8,
 21. സ്റ്റാഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്,
 22. സ്റ്റിച്ചിങ്,
 23. ഡ്രൈവർ.

ആധാർ കോപ്പി, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വർക്ക് ചെയ്ത വർഷങ്ങളും, അപേക്ഷകരുടെ മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും പേപ്പറിൽ ടൈപ് ചെയ്ത് (എഴുതിയാലും മതി) സ്കാൻ ചെയ്ത് [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ 25/05/2021ന് മുൻപായി മെയിൽ ചെയ്യുകയോ 90749 48994 എന്ന നമ്പറിൽ WhatsApp Message അയക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here