ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിൽ അവസരം; 3378 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

0

Southern Railway Recruitment 2021 – ദക്ഷിണ റെയിൽവേയിലെ 3378 അപ്രിന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി. പത്താം ക്ലാസും ഐ.ടി.ഐയുമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ജൂൺ 30 ആണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.

ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കാർപ്പെന്റർ, വെൽഡർ, ടേർണർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ട്രേഡുകളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3378 ഒഴിവുകളിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസും ഐ.ടി.ഐയും കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം

15 വയസിനും 24 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്. സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഇളവ് ലഭിക്കും. ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റ് രീതികളിലുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

പെരമ്പൂറില കാര്യേജ് വർക്സിൽ 936 ഒഴിവുകളും ഗോൾഡൻ റോക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ 756 ഒഴിവും സിഗ്നൽ ആന്റ് ടെലികോം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ 1686 ഒഴിവുകളുമാണുള്ളത്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാപനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി എന്നിവ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.

100 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കാം. എസ്.സി, എസ്.ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വനിതകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ
https://sr.indianrailways.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഫിറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കാർപ്പെന്റർ, വെൽഡർ, ടേർണർ തുടങ്ങിയ ട്രേഡുകളിലാണ് ഒഴിവുള്ളത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here