കൊല്ലത്ത് പുതുതായി തുടങ്ങിയ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയില്‍ ജോലികള്‍ -Sreenarayanaguru Open University Jobs 2021

Check Also

വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

മഹിള സമഖ്യ സൊസൈറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഹോമിലേക്ക് ഹോം മാനേജർ, …

One comment

  1. Roshan rajeev

    Yes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *